Osoby związane z projektem:

Na etapie pisania i omawiania rozdziałów tomu wieloautorskiego (2017 – 2018) w pracach brał udział prof. dr hab. Wojciech Tomasik, UKW w Bydgoszczy.

Na etapie wstępnego przeglądu metod badawczych i omawiania głównych założeń projektu (2016) w pracach brali udział: dr Marek Ostrowski (UW), mgr Katarzyna Rdzanek, mgr Jarosław Zieliński (varsavianista).

Skip to content