dr hab., historyk techniki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN. Redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” i rzeczoznawca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autor monografii: Nasielska Kolej Wąskotorowa, Rybnik 2007; Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu Warszawskiego, Warszawa 2009; Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Warszawa 2015.
Współautor publikacji: Wrocławska kolej wąskotorowa 1945-1991, Warszawa 2010;
Dwa mosty Warszawy, 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego, Warszawa 2014; Koleje Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka, Żmigrodzko-Milicka 1894–1945, Poznań 2010; Wiślane porty Warszawy. Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy, Warszawa 2017.
Pełnił m.in. funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Wąskotorowych. W 2016 otrzymał nagrodę im. Jana Jędrzejewicza za monografię Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw.

Skip to content