(1934-2020)

prof. dr hab., autor ponad 300 publikacji, w tym 18 publikacji książkowych, redaktor kilkunastu wydawnictw zbiorowych. Ponad 20 prac opublikował za granicą w różnych językach. Główny dorobek posiada w zakresie socjologii miasta oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. (Indeks H = 34).  Opublikował m.in. 7 monografii poświęconych miastom polskim i europejskim, a w ostatnich latach m.in.: Metropolie Społeczna przestrzeń metropolii, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej (z M. S. Szczepańskim, 2006 wyd. II), Rozwój regionalny, rozwój regionalny w perspektywie   socjologicznej (z M.S. Szczepańskim i G. Gorzelakiem), Globalny świat metropolii, Czytanie miasta oraz Społeczne wytwarzanie przestrzeni (II wydanie). Wykładał gościnnie w Uniwersytecie Paryż I – Sorbona oraz w  Uniwersytecie im. Paula Valèry w Montpelier. W latach 1970-1974 brał udział w opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Algieru.

Skip to content