Porozumienie o współpracy pomiędzy IBL PAN i NIAiU
Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji).Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach. Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN),  dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, IBL PAN), dr hab. Błażej Brzostek (Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU) oraz Dominik Witaszczyk (Specjalista ds. komunikacji i promocji NIAiU).

Współpraca umożliwi przybliżenie realizowanych badań naukowych, prowadzonych z jednej strony przez teoretyków, zajmujących się badaniem zależności przestrzeni, historii i społeczeństwa, z drugiej architektów i urbanistów, dążących do kształtowania świadomości społecznej w zakresie architektury i urbanistyki oraz podejmujących starania o zachowanie narodowego dziedzictwa architektonicznego. Działania te wiążą się zatem z odpowiedzią na pojawiające się problemy przestrzenne w miastach i gminach, a także z odpowiedzią literaturoznawstwa na bieżące potrzeby społeczne (jak problem z zagospodarowaniem miejsc ważnych kulturowo, naznaczonych ideowo i politycznie, nastręczających trudności decyzyjnych). To podejście wpisujące się w nurt nowej humanistyki skierowanej ku przyszłości (także humanistyki zaangażowanej), ale jednocześnie akcentującej rolę przeszłości, ciągłości kulturowej i tradycji badawczej.
   Efektem współpracy będzie rozbudowanie forum dyskusyjnego, działającego dotychczas w ramach projektu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne, realizowanego w IBL PAN. Prowadzone na tym polu prace merytoryczne docelowo zmierzają do realnego oddziaływania na środowiska decyzyjne i wskazanie na rolę badań naukowych (także analiz humanistycznych, w tym literaturoznawczych) w procesie przekształcania przestrzeni miejskiej.

Skip to content