Aleksandra Wójtowicz, Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Bohdan Jałowiecki, Ryszard Mączewski, Krzysztof Mordyński, Anna Kronenberg, Dawid Maria Osiński,
Jacek Paulinek, Igor Piotrowski, Andrzej Skalimowski, Bolesław Stelmach,
Wojciech Tomasik, Zbigniew Tucholski

Miejsca trudne – transdyscplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad

pod kierownictwem naukowym Aleksandry Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2019

Recenzenci: dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr hab. Andrzej Leśniak, prof. IBL PAN
Autor projektu typograficznego i okładki: Jacek Wardęcki
Redakcja: Magdalena Szczepańska
Korekta: Tomasz Ostromęcki
Druk i oprawa: PLATAN, Liszki
Publikacja dostępna w księgarniach internetowych, księgarniach naukowych oraz w Wydawnictwie IBL PAN

Fragmenty rozdziałów dostępne online na stronie NIAIU

Wprowadzenie i Komentarze dostępne online

Wieloautorska publikacja będąca efektem prac międzydziedzinowej grupy badawczej, działającej w IBL PAN w ramach grantu NPRH MNiSW.
Zespół poddał analizie dwa warszawskie place, określane najważniejszymi, największymi placami w Warszawie w przypadku których od dziesięcioleci nie przyjęto ostatecznych rozwiązań, dotyczących ich zagospodarowania. Efektem tych działań jest książka pokazująca, jak badać miejsca tego typu. Schemat tomu (treściowy i graficzny) opiera się na próbie przeniesienia założeń gatunkowych fugi na schemat pracy naukowej, by poprzez wielogłosowość, zestrojenia i kontrapunkty pokazać wyłanianie się modelu transdyscyplinarnego na drodze prac interdyscyplinarnych.
   Ważne było uchwycenie cech badanych obszarów – wyróżników, które decydują o zaistnieniu problemu z ich zagospodarowaniem. Miejsca tego typu zostały określone terminem „miejsca trudne”. Trudność ta obejmuje wiele zakresów, wchodzących w obręb zarówno przestrzeni fizycznej, jak i wyobrażonej, a co istotne wiele zjawisk plasuje na się na ich styku.
Komentarz teoretyczny do przeprowadzonych prac stanowi tom autorstwa Aleksandry Wójtowicz Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania.

Skip to content