Urodzona w 1977 roku, architekt. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz projektant w zespole Marka Budzyńskiego, z którym współpracuje przy licznych konkursach, m.in. na „Upamiętnienie najstarszego cmentarza żydowskiego w Kazimierzu” i na Drogę Krzyżową w Chełmie oraz przy projektach, m.in. Wilanowskiego Parku Technologicznego i zespołu mieszkaniowego „Pod Brzozami” w Warszawie. Współprojektant Opery Podlaskiej i Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku (z M.Budzyńskim i Z. Badowskim).

Skip to content