Aleksandra Wójtowicz
Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Marek Zaleski
Autor projektu typograficznego i okładki: Jacek Wardęcki
Redakcja: Wioleta Grządkowska
Korekta i indeks: Tomasz Ostromęcki
Druk i oprawa: PLATAN, Liszki
Publikacja dostępna w księgarniach internetowych, księgarniach naukowych oraz w Wydawnictwie IBL PAN

Fragmenty rozdziałów dostępne online na stronie NIAiU

„Literaturoznawstwo architektoniczne” to nazwa podejścia badawczego, w którym istotą jest przeprowadzenie analiz skupionych na tekstowych zapisach doświadczania przestrzeni przez człowieka, w celu wsparcia gremiów decyzyjnych zarządzających przestrzenią oraz architektów i urbanistów. Prace te są odpowiedzią na wyzwania humanistyki zaangażowanej i poszukiwania sprawczości badań humanistycznych (impact), także literaturoznawczych.

Tom stanowi komentarz teoretyczny do działań przeprowadzonych w ramach projektu o tym samym tytule i koresponduje z publikacją wieloautorską Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad, będącą efektem prac międzydziedzinowego zespołu.

Skip to content