dr, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka książki Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Współautorka projektu Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. Stypendystka na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Lektorka języka polskiego w stowarzyszeniu polonijnym i wykładowczyni na Kirgiskim Uniwersytecie w Biszkeku z ramienia MEN. Prowadząc badania wielokrotnie odbywała kwerendy naukowe w Anglii i Szkocji, współpracuje ze Scottish Centre for Geopoetics. Wielokrotnie prowadziła warsztaty i kursy twórczego pisania według autorskich programów. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współpracowała ze Scottish Centre for Geopoetics, z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Problematyki Kobiet UŁ i Instytutem Badań Literackich PAN.

Skip to content