dr, kierownik projektu „Literaturoznawstwo architektoniczne”, adiunkt w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w Instytucie Badań Literackich PAN, koordynatorka ze strony IBL PAN ds. porozumienia między IBL PAN i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, kierownik sekcji CHC Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji. Zaproponowała poszerzenie typologii Foucaulta, wprowadzając pojęcie heterotopii afektywnej, wykorzystywanej obecnie przez przedstawicieli innych dyscyplin. Autorka książek: Metamorfozy Pałacu Staszica (2017), Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta (2019), Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania (2019). Redaktor naukowy siedmiu tomów zbiorowych oraz autorka tekstów opublikowanych m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „LiteRacji”, „Acta Humana”. W latach 2013 – 2019 koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. W latach 2010–2013 sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i członek Prezydium Komitetu Głównego OLiJP, obecnie członek jury podczas zawodów finałowych.

Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” – Przypadek Pałacu Staszica.

„Spis treści” TVP – Metamorfozy Pałacu Staszica

Skip to content