26 czerwca 2019 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się panel dyskusyjny pod hasłem: „A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm”.
Poemat Adama Ważyka stanowił punkt wyjścia do rozmowy o architekturze socrealizmu i jej związku z literaturą i polityką. Przedmiotem dyskusji był problem społecznego programu socrealizmu, kłopotliwy historyzm, nowa wizja planu miasta, a także rola literatury w jego wprowadzeniu i użyteczność kategorii utopii dla opisu tego stylu. W kręgu zainteresowania uczestników panelu znalazły się także zagadnienie lokalności i regionalności w spojrzeniu na architekturę i literaturę socrealizmu oraz pytanie o możliwość nowych odczytań.  

W spotkaniu udział wzięli: dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn, prof. UAM, mgr Krzysztof Mordyński (IS PAN/ Muzeum UW), mgr inż. arch. Michał Owadowicz, dr Andrzej Skalimowski (IHN PAN/ NIAiU).
Moderatorem dyskusji był dr hab. Igor Piotrowski (IKP UW).

Skip to content