26VI2019

dr hab. Igor Piotrowski (IKP UW)

dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn, prof. UAM, mgr Krzysztof Mordyński (IS PAN/ Muzeum UW), mgr inż. arch. Michał Owadowicz, dr Andrzej Skalimowski (IHN PAN/ NIAiU).

Skip to content