W dniach 25-26 października 2018 roku odbyło się spotkanie warsztatowe w Nowej Hucie, poświęcone architekturze socrealizmu oraz założeniom urbanistycznym opartym na projekcie placu centralnego. Poprowadził je Piotr Chuchro z Muzeum Historii Polski oraz Ośrodka Karta, współautor projektu Muzeum Nowej Huty. 

Podczas spotkania dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. IHN PAN wygłosił wykład poświęcony Hucie Lenina.

Skip to content