28 września 2018 roku odbyło się spotkanie warsztatowe w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które poprowadził architekt dr hab. Bolesław Stelmach.

Centrum Spotkania Kultur, Modernizacja Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie to projekt Bolesława Stelmacha, który zdobył I. Nagrodę w międzynarodowym konkursie w roku 2009. W 2017 roku za ten projekt prof. Stelmach otrzymał prestiżową Honorową Nagrodę SARP.

We Wprowadzeniu do książki Teatr w budowie. Dziennik podróży, poświęconej pracy nad tym projektem Bolesław Stalmach pisze:

„Rytm podróży przez czasy budowy lubelskiego teatru wyznaczają dwie epoki realizacji omawianego projektu: lata 1972-2009 oraz 2009-2016. Osią, wokół której rozwija się historia teatru, jest kalendarium faktów: od momentu, gdy pojawił się pomysł wybudowania w Lublinie nowoczesnego teatru dramatycznego (ok. 1972 roku) do pierwszego dnia funkcjonowania Centrum Spotkania Kultur (w roku 2016).
Należałoby na te wszystkie warstwy, stanowiące świadectwa różnych czasów, patrzeć symultanicznie – tak jak działa nasza jaźń, która odbywa wycieczki w przeszłość i przyszłość, uczestnicząc w różnych czasach, lecz doświadczając ich tylko w teraźniejszości. „Nawiązuję kontakt z czasem, uczę się poznawać upływ czasu w moim »polu obecności« w szerokim sensie, w polu obejmującym tę chwilę, w której pracuję, wraz z rozciągającym się za nią horyzontem minionego dnia oraz rozciągającym się przed nią horyzontem wieczoru i nocy”27 – zauważył Maurice Merieau-Ponty.
Każdy z charakteryzowanych etapów to inny czas, zapisany innymi znakami.
Informacje na temat pierwszego z nich znajdują się w przekazach o zaprojektowaniu wczasach PRL- u obiektu, w którym miały się mieścić: teatr operowy (realizujący pełny program), filharmonia i teatr muzyczny. Przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem – niegotowy budynek o łącznej powierzchni wewnętrznej ponad czterech hektarów przez czterdzieści lat popadał w coraz większą ruinę. Okres ten uwieczniony został w formie artykułów, zdjęć i projektów.
Drugi etap rozpoczął się w 2008 roku, w momencie ogłoszenia wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na przekształcenie Teatru w Budowie w Centrum Spotkania Kultur, a zakończy pozwoleniem na jego użytkowanie i otwarciem w 2016 roku. Świadectwami tego czasu są szkice, projekty i zdjęcia”.
Źródło: B. Stelmach, Wstęp, w: tenże, Teatr w budowie. Dziennik podróży, Lublin 2016, s. 22-24.

Skip to content