Historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, kustosz w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się muzealnictwem oraz badaniami nad historią architektury i urbanistyki Warszawy, w szczególności okresu powojennej przebudowy miasta. Autor scenariuszy kilkunastu wystaw muzealnych o profilu historycznym i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych (m.in. w: Almanach Muzealny, Biuletyn Historii Sztuki, Kronika Warszawy, Niepodległość i Pamięć, Spotkania z Zabytkami, Stolica).

Skip to content