Marek Budzyński. Projekt regulacji i zagospodarowania placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Autorska wypowiedź architekta i urbanisty prof. Marka Budzyńskiego dostępna online w ramach serii CREDO (NIAiU) z komentarzem prof. B. Stelmacha i dr A. Wójtowicz

Aleksandra Wójcik. Koncepcja zagospodarowania placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Projekt dyplomowy autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Wójcik, wykonany pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, prof. WSPA na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej (2018)

Zygmunt Stępiński. Projekt placu Zwycięstwa (1972)

Zygmunt Stępiński. Koncepcja założenia Osi Saskiej (1972)

Skip to content