dr, kierownik projektu „Literaturoznawstwo architektoniczne”, adiunkt w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w Instytucie Badań Literackich PAN, koordynatorka ze strony IBL PAN ds. porozumienia między IBL PAN i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, kierownik sekcji CHC Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji. Autorka książek: Metamorfozy Pałacu Staszica (2017), Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta (2019), Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania (2019). Redaktor naukowy siedmiu tomów zbiorowych. Autorka tekstów opublikowanych m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „LiteRacji”, „Acta Humana”. W latach 2013 – 2019 koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. W latach 2010–2013 sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i członek Prezydium Komitetu Głównego OLiJP, obecnie członek jury podczas zawodów finałowych.

Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” – Przypadek Pałacu Staszica.

„Spis treści” TVP – Metamorfozy Pałacu Staszica

Skip to content