25 IV 2019 

dr hab. Dawid Maria Osiński (UW)

prof. dr inż. arch. Marek Budzyński, dr hab. Włodzimierz Pessel (IKP UW), dr hab. Zbigniew Tucholski (IHN PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)